Teksty.net teksty.net

Spis wykonawców:

The Dubliners - Whiskey In The Jar tekst piosenki

Wykonawca: The Dubliners

As I was a goin' over the far famed Kerry mountains
I met with captain Farrell and his money he was counting
I first produced my pistol and I then produced my rapier
Saying "Stand and deliver" for he were a bold deceiver

Mush-a ring dum-a do dum-a da
Whack for my daddy-o.
Whack for my daddy-o
There's whiskey in the jar

I counted out his money and it made a pretty penny
I put it in me pocket and I took it home to Jenny
She sighed and she swore that she never would deceive me
But the devil take the women for they never can be easy

Mush-a ring dum-a do dum-a da
Whack for my daddy-o.
Whack for my daddy-o
There's whiskey in the jar

I went up to my chamber, all for to take a slumber
I dreamt of gold and jewels and for sure 't was no wonder
But Jenny drew me charges and she filled them up with water
Then sent for captain Farrell to be ready for the slaughter

Mush-a ring dum-a do dum-a da
Whack for my daddy-o.
Whack for my daddy-o
There's whiskey in the jar

'Twas was early in the morning, just before I rose to travel
Up comes a band of footmen and likewise captain Farrell
I first produced me pistol for she stole away me rapier
I couldn't shoot the water, so a prisoner I was taken

Mush-a ring dum-a do dum-a da
Whack for my daddy-o.
Whack for my daddy-o
There's whiskey in the jar

Now there's some take delight in the carriages a-rollin'
and others take delight in the hurling and the bowling
but I take delight in the juice of the barley
and courting pretty fair maids in the morning bright and early

Mush-a ring dum-a do dum-a da
Whack for my daddy-o.
Whack for my daddy-o
There's whiskey in the jar

If anyone can aid me 't is my brother in the army
If I can find his station in Cork or in Killarney
And if he'll go with me, we'll go rovin' through Killkenny
And I'm sure he'll treat me better than my own a-sporting Jenny

Mush-a ring dum-a do dum-a da
Whack for my daddy-o.
Whack for my daddy-o
There's whiskey in the jar
Whiskey In The Jar

Jak miałem iść na daleko słynnej góry Kerry
I spotkał się z kapitanem Farrell i jego pieniądze liczył
I pierwszy wyprodukowany mój pistolet i wtedy produkowane mój rapier
Mówiąc: "Stand and Deliver", bo były śmiałe oszust

dum Mush-ring-a nie da dum-
Whack dla tatusia-o.
Whack dla tatusia-o
Nie Whiskey In The Jar

I liczy swoje pieniądze i zrobił to ładny grosz
I umieścić go w kieszeni i mi wziąłem go do domu Jenny
Westchnęła i przysiągł, że nigdy jej ona mnie oszukał
Ale do diabła kobiet nigdy nie może być łatwe

dum Mush-ring-a nie da dum-
Whack dla tatusia-o.
Whack dla tatusia-o
Nie Whiskey In The Jar

Udałem się do mojej komnaty, wszystko dla podjęcia snu
Śniło mi się złota i klejnotów oraz t, czy "nic dziwnego,
Ale Jenny zwrócił mi koszty i wypełniła je wodą
Następnie wysłał do kapitana Farrell ma być gotowy do uboju

dum Mush-ring-a nie da dum-
Whack dla tatusia-o.
Whack dla tatusia-o
Nie Whiskey In The Jar

"Twas było wcześnie rano, tuż przed I wzrósł do podróży
Up jest banda pieszych i również kapitan Farrell
I pierwszy wyprodukowany mi pistolet do ukradła mi od rapier
Nie mogłem strzelać wody, więc więzień zabrano mnie

dum Mush-ring-a nie da dum-
Whack dla tatusia-o.
Whack dla tatusia-o
Nie Whiskey In The Jar

Teraz jest trochę ma upodobanie w wagonach-Rollin '
i innych ma upodobanie w hurling i bowling
ale rozkosz w soku z jęczmienia
i zaloty dosyć dobrym pokojówki rano, jasne i wczesnego

dum Mush-ring-a nie da dum-
Whack dla tatusia-o.
Whack dla tatusia-o
Nie Whiskey In The Jar

Jeśli ktoś może mi pomóc 't jest mój brat w wojsku
Jeżeli mogę znaleźć swojej stacji w Cork lub w Killarney
A jeśli on pójdzie ze mną, pójdziemy Rovin "poprzez Killkenny
I jestem pewien, że traktują mnie lepiej niż własne-sportowych Jenny

dum Mush-ring-a nie da dum-
Whack dla tatusia-o.
Whack dla tatusia-o
Nie Whiskey In The Jar