Teksty.net teksty.net

Spis wykonawców:

Tatu - Kalinka tekst piosenki

Wykonawca: Tatu

Kalinka, kalinka, kalinka moja!

W sadu jagoda malinka, malinka moja!

Ach, pod sosnoju, pod zielionoju,

Spat' polożitie wy mienia!

Aj-liuli, liuli, aj-liuli, liuli,

Spat' polożitie wy mienia.

Kalinka, kalinka, kalinka moja!

W sadu jagoda malinka, malinka moja!

Ach, sosienuszka ty zielionaja,

Nie szumi Ty nado mnoj!

Aj-'liuli, liuli, aj-liuli, liuli,

Nie szumi Ty nado mnoj!

Kalinka, kalinka, kalinka moja!

W sadu jagoda malinka, malinka moja!

Ach, krasawicza, dusza-diewicza,

Poliubi że ty mienia!

Aj-liuli, liuli, aj-liuli, liuli,

Poliubi że ty mienia!

Kalinka, kalinka, kalinka moja!

W sadu jagoda malinka, malinka moja!
lina, kalina, kalina moja!

W ogrodzie jagoda malina, malina moja!

Ach, pod choiną, pod zieloną,

Sypiać pokładziecie mnie!

Aj-liuli, liuli, aj-liuli, liuli,

Sypiać pokładziecie mnie!

Kalina, kalina, kalina moja!

W ogrodzie jagoda malina, malina moja!

Ach, sosneczko jesteś zielona,

Nie szum że nade mną!

Aj-'liuli, liuli, aj-liuli, liuli,

Nie szum że nade mną!

Kalina, kalina, kalina moja!

W ogrodzie jagoda malina, malina moja!

Ach, piękność, duszo dziewicza

Pokochaj że ty mnie!

Aj-liuli, liuli, aj-liuli, liuli,

Pokochaj że ty mnie!

Kalina, kalina, kalina moja!

W ogrodzie jagoda malina, malina moja!