Teksty.net teksty.net

Spis wykonawców:

Stevie Wonder - Sir Duke tekst piosenki

Album: Songs In The Key Of Life

Wykonawca: Stevie Wonder

Music is a world within itself
With a language we all understand
With an equal opportunity
For all to sing, dance and clap their hands

But just because a record has a groove
Don't make it in the groove
But you can tell right away at letter A
When the people start to move

They can feel it all over
They can feel it all over people
They can feel it all over
They can feel it all over people

Music knows it is and always will
Be one of the things that life just won't quit
But here are some of music's pioneers
That time will not allow us to forget
For there's Basie, Miller, Satchmo
And the king of all, Sir Duke
And with a voice like Ella's ringing out
There's no way the band can lose

You can feel it all over
You can feel it all over people
You can feel it all over
You can feel it all over people (Repeat)

Can't you feel it all over
Come on let's feel it all over people
You can feel it all over
Everybody, all over people
Sir Duke

Muzyka jest świat w sobie
Z języka wszyscy rozumiemy
Z równych szans
Dla wszystkich śpiewać, tańczyć i klaskać w dłonie

Ale to, że zapis ma rowek
Nie należy go w rowek
Ale widać, że od razu na piśmie
Kiedy ludzie zaczynają się poruszać

Mogą to poczuć na całym
Mogą czuć ludzie w całej
Mogą to poczuć na całym
Mogą czuć ludzie w całej

Muzyka wie, że jest i zawsze będzie
Bądź jedną z rzeczy, które życie po prostu nie wyjdzie
Ale oto niektóre z pionierów muzyki
Tym razem nie pozwoli nam zapomnieć
Dla istnieje Basie, Miller, Satchmo
A król wszystkich, Sir Duke
I głosem jak Ella dzwoni się
Nie ma mowy, zespół może stracić

Możesz czuć, jak w całej
Możesz czuć, jak ludzie w całej
Możesz czuć, jak w całej
Możesz czuć, jak ludzie w całej (Repeat)

Czy nie uważasz, że na całym
Come on let's czuć ludzie w całej
Możesz czuć, jak w całej
Każdy, ludzie w całej