Teksty.net teksty.net

Spis wykonawców:

Scorpions - Wind Of Change tekst piosenki

Album: Crazy World

Wykonawca: Scorpions

I follow the Moskva
And down to Gorky Park
Listening to the wind of change

An August summer night
Soldiers passing by
Listening to the wind of change

The world is closing in
And did you ever think
That we could be so close, like brothers

The future's in the air
I can feel it everywhere
Blowing with the wind of change

Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow dream away
In the wind of change

Walking down the street
And distant memories
Are buried in the past forever

I follow the Moskva
And down to Gorky Park
Listening to the wind of change

Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow share their dreams
With you and me

Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow dream away
In the wind of change

The wind of change blows straight
Into the face of time
Like a storm wind that will ring
The freedom bell for peace of mind
Let your balalaika sing
What my guitar wants to say

Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow share their dreams
With you and me

Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow dream away
In the wind of change
Wind Of Change

Śledzę Moskwa
I aż do Gorky Park
Wsłuchując się w wiatr zmian

Nocy letniej sierpnia
Żołnierze przechodzi
Wsłuchując się w wiatr zmian

Świat jest zamknięciem w
A czy kiedykolwiek myślałeś
Że może być tak blisko, jak bracia

Przyszłość jest w powietrzu
Czuję to wszędzie
Blowing z wiatrem zmian

Zabierz mnie do magicznej chwili
Na noc chwały
W przypadku dzieci sen jutro od
W wiatr zmian

Idąc ulicą
I odległe wspomnienia
Czy pochowany w przeszłości na zawsze

Śledzę Moskwa
I aż do Gorky Park
Wsłuchując się w wiatr zmian

Zabierz mnie do magicznej chwili
Na noc chwały
W przypadku dzieci akcji jutro swoje marzenia
Z ciebie i mnie

Zabierz mnie do magicznej chwili
Na noc chwały
W przypadku dzieci sen jutro od
W wiatr zmian

Wiatr wieje prosto zmienić
W twarz czas
Jak wiatr burzy, która będzie dzwonił
Dzwon wolności dla spokoju ducha
Niech bałałajka śpiewać
Co my guitar chce powiedzieć

Zabierz mnie do magicznej chwili
Na noc chwały
W przypadku dzieci akcji jutro swoje marzenia
Z ciebie i mnie

Zabierz mnie do magicznej chwili
Na noc chwały
W przypadku dzieci sen jutro od
W wiatr zmian