Teksty.net teksty.net

Spis wykonawców:

Scorpions - Still Loving You tekst piosenki

Album: Love At First Sting

Wykonawca: Scorpions

Time, it needs time
To win back your love again
I will be there, I will be there ...
Love, only love
Can bring back your love someday
I will be there, I will be there ...

Fight, baby I fight
To win back your love again
I will be there, I will be there ...
Love, only love
Can break down the walls someday
I will be there, I will be there.

If we'd go again all the way from the start
I would try to change things that killed our love
Your pride has built the wall so strong that I can't get through!
Is there really no chance to start once again?
I'm loving you

Try, baby try
To trust in my love again
I will be there, I will be there ...
Love our love
Just shouldn't be thrown away
I will be there, I will be there ...

If we'd go again all the way from the start
I would try to change things that killed our love
Your pride has built the wall so strong that I can't get through!
Is there really no chance to start once again?

If we'd go again all the way from the start
I would try to change things that killed our love
Yes I hurt your pride and I know what you been through
You should give me a chance, this can't be the end

I'm still loving you ...
I'm still loving you ...
I'm still loving you ...
I need your love
I'm still loving you ...

Still Loving You Baby
Still Loving You

Czas, to potrzebuje czasu
Aby odzyskać swoją miłość ponownie
Będę tam, będę tam ...
Miłość, tylko miłość
Może przywrócić miłość kiedyś
Będę tam, będę tam ...

Walka, walka kochanie
Aby odzyskać swoją miłość ponownie
Będę tam, będę tam ...
Miłość, tylko miłość
Czy zburzyć mury kiedyś
Będę tam, będę tam.

Jeśli byśmy znowu całą drogę od początku
Chciałbym spróbować zmienić rzeczy, które zniszczyły naszą miłość
Twoja duma zbudowała mur, tak silny, że nie mogę przez!
Czy naprawdę nie ma szansę zacząć od nowa?
Kocham cię

Spróbuj, kochanie spróbuj
Zaufania do mojego love again
Będę tam, będę tam ...
Miłość nasza miłość
Po prostu nie powinny być wyrzucane
Będę tam, będę tam ...

Jeśli byśmy znowu całą drogę od początku
Chciałbym spróbować zmienić rzeczy, które zniszczyły naszą miłość
Twoja duma zbudowała mur, tak silny, że nie mogę przez!
Czy naprawdę nie ma szansę zacząć od nowa?

Jeśli byśmy znowu całą drogę od początku
Chciałbym spróbować zmienić rzeczy, które zniszczyły naszą miłość
Tak boli swoją dumę i wiem, co zostało przez
Powinnaś dać mi szansę, to nie może być koniec

I nadal Cię kocham ...
I nadal Cię kocham ...
I nadal Cię kocham ...
Potrzebuję twojej miłości
I nadal Cię kocham ...

Still Loving You Baby