Teksty.net teksty.net

Spis wykonawców:

Rod Stewart - Never Give Up On a Dream tekst piosenki

Album: Tonight I'm Yours

Wykonawca: Rod Stewart

If there's doubt and you're cold,
don't you worry what the future holds.
We've gotta have heroes to teach us all
to never give up on a dream.

Claim the road, touch the sun,
no force on earth could stop you run.
When your heart bursts like the sun
never never give up on a dream.

Shadows fall, daylight dies,
freedom never got a place to hide.
Search forever photo finish line
but never give up on your dream.

Crazy notions fill your head,
you gotta break all the records set.
Push yourself until the end
but don't you ever give up on your dream.

Now listen to me
you don't need no restrictions yeah
Oh, sing it again
you can't live on sympathy.
You just need to go the distance,
oh the distance
that's all you need to be free,
to be free, to be free, to be free.

Sing a song for me children
you don't need no restrictions yeah
you can't live on sympathy.
You just need to go the distance,
that's all you need to be free,

Now listen to me!
Inspiring all to never lose,
it'll take a long long time before they fill your shoes
it'll take somebody, somebody, who's lot like you
who never gave up on a dream.
No, you never gave up on a dream
no, you never gave up on a dream.

You never, never, never,
never gave up on a dream.
Never Give Up On a Dream

Jeśli nie ma wątpliwości i jest Ci zimno,
nie martw się, co przyniesie przyszłość.
Musimy mieć już bohaterów, aby nauczyć nas wszystkich
aby nigdy nie rezygnować z marzeń.

Roszczenie drogi, dotknąć słońca
żadna siła na świecie nie mógł zatrzymać uruchomić.
Gdy wybucha serca jak słońce
nigdy nie poddawaj się na sen.

Shadows Fall, Daylight Dies,
wolność nigdy nie dostał się gdzie schować.
Szukaj na zawsze Fotografia mecie
ale nigdy nie poddawaj się na swoje marzenia.

Crazy pojęcia wypełnić głowę,
musisz złamać wszystkie rekordy zestawu.
Wcisnąć się do końca
Ale nie zawsze daje się na swoje marzenia.

Teraz posłuchaj mnie
nie trzeba żadnych ograniczeń tak
Oh, zaśpiewaj to jeszcze raz
nie można żyć na współczucie.
Wystarczy pójść na odległość,
oh odległość
że wszystko, czego potrzebujesz, aby być wolnym,
być wolne, by być wolnym, by być wolnym.

Sing a song for me dzieci
nie trzeba żadnych ograniczeń tak
nie można żyć na współczucie.
Wystarczy pójść na odległość,
że wszystko, czego potrzebujesz, aby być wolnym,

Teraz posłuchaj mnie!
Inspirowanie wszystkich, aby nigdy nie przegrać,
zajmie to długo, długo przed ich wypełnienia buty
zajmie to ktoś, ktoś, kto jest bardzo podobny do ciebie
który nigdy nie porzucił marzeń.
Nie, nigdy nie zrezygnował z marzeń
nie, nigdy nie porzucił marzeń.

Nigdy, nigdy, nigdy,
nigdy nie porzucił marzeń.