Teksty.net teksty.net

Spis wykonawców:

Relient K - Handel's Messiah (The Hallelujah Chorus) tekst piosenki

Album: Deck The Halls, Bruise Your Hand

Wykonawca: Relient K

Hallelujah (Aleluya)
Written by George Friedrich Händel

Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah
Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah

For the lord God omnipotent reigneth
Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah
For the lord God omnipotent reigneth
Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah
For the lord God omnipotent reigneth
Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah

Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah
Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah
(For the lord God omnipotent reigneth)
Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah

For the lord God omnipotent reigneth
(Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah)
Hallelujah

The kingdom of this world;
is become
the kingdom of our Lord,
and of His Christ
and of His Christ

And He shall reign for ever and ever
And he shall reign forever and ever
And he shall reign forever and ever
And he shall reign forever and ever

King of kings forever and ever hallelujah hallelujah
and lord of lords forever and ever hallelujah hallelujah
King of kings forever and ever hallelujah hallelujah
and lord of lords forever and ever hallelujah hallelujah
King of kings forever and ever hallelujah hallelujah
and lord of lords
King of kings and lord of lords

And he shall reign
And he shall reign
And he shall reign
He shall reign
And he shall reign forever and ever

King of kings forever and ever
and lord of lords hallelujah hallelujah
And he shall reign forever and ever

King of kings and lord of lords
King of kings and lord of lords
And he shall reign forever and ever

Forever and ever and ever and ever
(King of kings and lord of lords)

Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah
Hallelujah
Mesjasz Haendla (Hallelujah Chorus)

Hallelujah (Aleluya)
Friedrich Händel Napisane przez George

Alleluja Alleluja Alleluja Alleluja
Alleluja Alleluja Alleluja Alleluja

Albowiem Pan wszechmocny Bóg króluje
Alleluja Alleluja Alleluja
Albowiem Pan wszechmocny Bóg króluje
Alleluja Alleluja Alleluja
Albowiem Pan wszechmocny Bóg króluje
Alleluja Alleluja Alleluja

Alleluja Alleluja Alleluja
Alleluja Alleluja Alleluja
(Dla Pana wszechmocny Bóg króluje)
Alleluja Alleluja Alleluja

Albowiem Pan wszechmocny Bóg króluje
(Alleluja Alleluja Alleluja)
Hallelujah

Królestwo z tego świata;
jest się
Królestwo Pana naszego,
Chrystusa i Jego
Chrystusa i Jego

I będzie królować na wieki wieków
Będzie panował na wieki wieków
Będzie panował na wieki wieków
Będzie panował na wieki wieków

Król królów wieki Alleluja
i Pan panów wieki Alleluja
Król królów wieki Alleluja
i Pan panów wieki Alleluja
Król królów wieki Alleluja
i Pan panów
Króla królów i Pana panów

Będzie panował
Będzie panował
Będzie panował
On będzie władać
Będzie panował na wieki wieków

Król królów na wieki wieków
i Pan panów Alleluja
Będzie panował na wieki wieków

Króla królów i Pana panów
Króla królów i Pana panów
Będzie panował na wieki wieków

Na zawsze i zawsze i zawsze
(Króla królów i Pana panów)

Alleluja Alleluja Alleluja
Hallelujah