Teksty.net teksty.net

Spis wykonawców:

Nas - Nas Is Like tekst piosenki

Album: I Am

Wykonawca: Nas

("Nas is . . ." -Nas) 7x

[Nas]
Freedom or jail, clips inserted, a baby's bein born
Same time a man is murdered, the beginning and end
As far as rap go, it's only natural, I explain
My plateau, and also, what defines my name
First it was Nasty, but times have changed
Ask me now, I'm the artist, but hardcore, my science for pain
I spent time in the game, kept my mind on fame
Saw fiends shoot up, and do lines of cocaine
Saw my close friends shot, flatline am I sane?
That depends, carry Mac-10's to practice my aim
On rooftops, tape cd covers to trees
Line the barrel up with your weak picture then squeeze
Street scriptures for lost souls, in the crossroads
To the corner thugs hustlin for cars that cost dough
To the big dogs livin large, takin it light
Pushin big toys, gettin nice, enjoyin your life
is what you make it, suicide, few try to take it
Belt tied around they neck in jail cells naked
Heaven and hell, rap legend, president felt
And of course N - A - S are the letters that spell . . .
NAS, NAS

Chorus: scratching by DJ Premier (2X)

"Nas is like life or death.. my rep.."
"My poetry's deep, I never fell.."
"Nas is like.. half man half amazing.."
"No doubt.."

[Nas]
"Nas is like.." Earth Wind & Fire, rims and tires
Bulletproof glass, inside is the realest driver
Planets in orbit, line em up with the stars
Tarot cards, you can see the pharaoh Nas
"Nas is like.." Iron Mike, messiah type
Before the Christ, after the death
The last one left, let my cash invest in stock
Came a along way from blastin, techs on blocks
Went from Seiko to Rolex, ownin acres
From the projects with no chips, to large cake dough
Dimes, givin fellatio, siete zeros
Bet my nine spit for the pesos
But what's it all worth, can't take it when you under this Earth
Rich men died and tried, but none of it worked
They just rob your grave, I'd rather be alive and paid
Before my number's called, history's made
Some'll fall, but I rise, thug or die
Makin choices, that determine my future under the sky
To rob steal or kill, I'm wondering why
It's a dirty game, is any man worthy of fame?
Much to success to ya, even if you wish me the opposite
Sooner or later we'll all see who the prophet is

Chorus

[Nas]
"Nas is like.." Sex to a nympho, but nothin sweet
I'm like beef, bustin heat through your windows
I'm like a street sweeper, greenleaf reaper
Like Greeks in Egypt, learnin somethin deep from they teachers
I'm like crime, like your nine, your man you would die for
Always got you, I'm like Pop Duke you would cry for
I'm like a whole lot of loot, I'm like crisp money
Corporate accounts from a rich company
I'm like ecstasy for ladies, I'm like all races
combined in one man; like the '99 summer jam
Bulletproof Hummer man
I'm like being locked down around new faces, and none of em fam'
I'm the feelin of a millionaire spendin a hundred grand
I'm a poor man's dream, a thug poet
Live it, and I write down and I watch it blow up
Y'all know what I'm like, y'all play it your system every night
Now..

Chorus
Nas Is Like

("Nas jest..."-Nas) 7x

[Nas]
Wolność czy więzienie, klipy dodaje dziecka rodzi bein
Samym czasie mężczyzna zostaje zamordowany, początek i koniec
Jeśli chodzi o rap iść, to tylko naturalne, wyjaśnić
My plateau, a także, co określa moje imię
Najpierw było Nasty, ale czasy się zmieniły
Zapytaj mnie, jestem artystą, ale hardcore, moja nauka na ból
Spędziłem czas w grze, przechowywana mój umysł na sławę
Saw strzelać do potworów, a nie linie kokainy
Saw moich bliskich znajomych strzał, flatline jestem przy zdrowych zmysłach?
To zależy, przeprowadzić Mac-10's do praktyki moim celem
Na dachach, cd taśmą do drzew
Line up z beczki słabe zdjęcie a następnie wycisnąć
Pisma Street zagubionych dusz, na skrzyżowaniu
Aby Hustlin bandytów kącik dla samochodów ciasta kosztów
Do dużych psów livin duże, zabieram go światło
Pushin duże zabawki, gettin ładne, enjoyin życia
jest to, co je, samobójstwo, kilka Postaraj się
Pasek zawiązany wokół szyi one w komórkach więzienia nago
Niebo i piekło, legenda rapu, prezydent poczuł
I oczywiście N - A - S są litery, które zaklęcie. . .
NAS, NAS

Refren: drapanie: DJ Premier (2x)

"Nas jest jak śmierć i życie .. mój rep .."
"Moja poezja jest głęboka, nigdy nie spadła .."
"Nas jest jak .. Half Man Half Amazing .."
"Nie ma wątpliwości .."

[Nas]
"Nas jest jak .." Earth Wind & Fire, felgi i opony
szkło kuloodporne, wewnątrz jest najprawdziwszy kierowcy
Planety na orbicie, em w jednej linii z gwiazdami
karty tarota, widać faraona Nas
"Nas jest jak .." Iron Mike, wpisz messiah
Przed Chrystusem po śmierci
Ten ostatni w lewo, niech moich pieniędzy zainwestować w magazynie
Came a wzdłuż drogi z Blastin, techników na blokach
Poszedł z Seiko do Rolex, ha ownin
Od projektów, bez żetonów, do dużych ciasta
Dimes, fellatio darowanie, siete zera
Postaw na moje dziewięciu pluć na pesos
Ale co to wszystko warte, nie możesz wziąć tego, kiedy w ramach tej Ziemi
Bogaci mężczyźni umarł i próbowałem, ale żaden z nich nie pracował
Oni po prostu okraść swojego grobu, wolałbym żyć i wypłacane
Przed mój numer nazywa, wykonane w historii
spadek Some'll, ale wstaję, thug or die
wyborów Makin, które decydują o mojej przyszłości pod gołym niebem
Rob ukraść lub zabić, zastanawiam się, dlaczego
Jest to brudna gra, jest ktoś godny sławy?
Wiele do sukcesu, ya, nawet jeśli chcesz mnie odwrotnie
Prędzej czy później wszyscy widzimy, kto jest prorokiem

Chór

[Nas]
"Nas jest jak .." Sex nimfomanka, ale nic słodkiego
Jestem jak wołowina, ciepła przez okna Bustin
Jestem jak zamiatacz ulic, Greenleaf robocza
Podobnie jak Grecy w Egipcie, coś Learnin głębokości od ich nauczycieli
Jestem jak przestępczość, jak twój dziewięć, twój facet umarłbyś
Zawsze mam ciebie, jestem jak Pop Duke Czy będziesz płakać za
Jestem jak całe mnóstwo łupów, jestem jak ostre pieniądze
Firmowe konta z bogatej firmy
Jestem jak ecstasy dla pań, jestem jak wszystkich ras
połączone w jeden człowiek, podobnie jak 99 letni dżem
Hummer Bulletproof człowieka
Jestem jak zablokowania dookoła nowe twarze, a żaden z fam em "
Jestem czuje się Spendin milioner sto grand
Jestem biedny człowiek marzenie, poeta thug
Live, a ja zapisać i oglądać go wysadzić w powietrze
Wszyscy wiecie, co ja na to, y'all grać systemu każdej nocy
Teraz ..

Chór