Teksty.net teksty.net

Spis wykonawców:

Michael Jackson - Billie Jean tekst piosenki

Album: Thriller

Wykonawca: Michael Jackson

She was more like a beauty queen from a movie scene
I said, "Don't mind, but what do you mean I am the one
Who will dance on the floor in the round?"
She said I am the one who will dance on the floor in the round

She told me her name was Billie Jean as she caused a scene
Then every head turned with eyes that dreamed of being the one
Who will dance on the floor in the round

People always told me be careful what you do
Don't go around breaking young girls' hearts
(hee-e!)
And mother always told me be careful who you love
And be careful what you do 'cause the lie becomes the truth
(hey-hey!)

Billie Jean's not my lover
She's just a girl who claims that I am the one
But the kid is not my son (hoo!)
She says I am the one but the kid is not my son (hee-hee-hee) (hee-hee-hee) (whoo)

For forty days and forty nights, the law was on her side
But who can stand when she's in demand, her schemes and plans
'Cause we danced on the floor in the round
So take my strong advice
Just remember to always think twice
(Don't think twice, do think twice (Ah-hoo!))
She told my baby we'd danced 'till three then she looked at me
Then showed a photo, my baby cried, his eyes looked like mine (oh-no!)
Go on dance on the floor in the round, baby (hee-hee-hee)

People always told me be careful what you do
Don't go around breaking young girls' hearts (hee-e!)(don't break no hearts!)
She came and stood right by me, then the smell of sweet perfume
This happened much too soon, she called me to her room
(hey-hey!)

Billie Jean's not my lover (hoo!)
She's just a girl who claims that I am the one
But the kid is not my son (dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-hoo!)

Billie Jean's not my lover
She's just a girl who claims that I am the one
But the kid is not my son (no-no)
She says I am the one but the kid is not my son

(hey!)

(hoo!)

(chicka, chicka, chicka)

She says I am the one but the kid is not my son (hoo!)
Billie Jean's not my lover
She's just a girl who claims that I am the one
But the kid is not my son (no-no-no) (no-no-no) (no-no!)

She says I am the one, but the kid is not my son
She says I am the one, (you know what you did!) she says he is my son (breaking my heart, baby!)
She says I am the one,

Billie Jean's not my lover
Billie Jean's not my lover
Billie Jean's not my lover
Billie Jean's not my lover
Billie Jean's not my lover
Billie Jean's not my lover
Billie Jean

Była więcej, niż królowa piękności z filmu
I powiedział: "Nie przejmuj się, ale co masz na myśli to ja jestem tym
Kto będzie tańczył na parkiecie?
Powiedziała, że jestem tym, który będzie tańczył na parkiecie

Powiedziała mi, że na imię jej Billie Jean, Spowodowała scenę
Wtedy wszystkie głowy odwróciły się ich oczach było marzenie by być tym jedynym
Kto będzie tańczył na parkiecie

Ludzie zawsze mi mówili uważaj co robisz
Nie chodzą łamanie serc młodych dziewcząt
(Hee-e!)
A mama zawsze mi powtarzała Uważaj kogo kochasz!
I uważaj, co robisz, bo kłamstwo staje się prawdą
(Hey-hey!)

Billie Jean nie jest moją kochanką jest
Jest tylko dziewczyną, która twierdzi, że Ja jestem jedyny
Ale dzieciak nie jest moim synem (hoo!)
Ona mówi, że jestem jedyny Ale dzieciak nie jest moim synem (hee-hee-hee) (hee-hee-hee) (whoo)

Przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, prawo było po jej stronie
Ale kto się ostoi, gdy ona popytu, Jej intrygi i plany
Bo my tańczyliśmy na parkiecie
Więc weź moją mocną porady
Wystarczy pamiętać, aby zawsze pomyśl dwa razy
(Don't Think Twice, sądzę, że dwa razy (Ah-hoo!))
Powiedziała moje dziecko byśmy tańczyli "do trzeciej potem spojrzała na mnie
Następnie pokazał zdjęcia, moje dziecko płakał, a jego oczy wyglądały jak moja (oh-no!)
Dalej tańczyć na parkiecie, baby (hee-hee-hee)

Ludzie zawsze mi mówili uważaj co robisz
Nie chodzą łamanie serc młodych dziewcząt (hee-e!) (nie przerwie nie serca!)
Ona podeszła i stanęła przy mnie, to zapach jej słodkich perfum
Stało się to o wiele za szybko, zawołała mnie do swojego pokoju
(Hey-hey!)

Billie Jean nie jest moją kochanką's (hoo!)
Jest tylko dziewczyną, która twierdzi, że Ja jestem jedyny
Ale dzieciak nie jest moim synem (dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-hoo!)

Billie Jean nie jest moją kochanką jest
Jest tylko dziewczyną, która twierdzi, że Ja jestem jedyny
Ale dzieciak nie jest moim synem (nie, nie) jest
Ona mówi, że jestem jedyny Ale dzieciak nie jest moim synem!

(Hey!)

(Hoo!)

(Chicka, chicka, chicka)

Ona mówi, że jestem jedyny Ale dzieciak nie jest moim synem (hoo!)
Billie Jean nie jest moją kochanką jest
Jest tylko dziewczyną, która twierdzi, że Ja jestem jedyny
Ale dzieciak nie jest moim synem (nie, nie, nie) (nie, nie, nie) (no-no!)

Ona mówi, że jestem jedyny, Ale dzieciak nie jest moim synem!
Ona mówi, że jestem jedynym, (wiesz, co zrobiłeś!) Mówi, że jest mój syn (łamie mi serce, kochanie!)
Ona mówi, że jestem tym,

Billie Jean nie jest moją kochanką jest
Billie Jean nie jest moją kochanką jest
Billie Jean nie jest moją kochanką jest
Billie Jean nie jest moją kochanką jest
Billie Jean nie jest moją kochanką jest
Billie Jean nie jest moją kochanką jest