Teksty.net teksty.net

Spis wykonawców:

Les Miserables - I Dreamed A Dream tekst piosenki

Album: Original London Cast

Wykonawca: Les Miserables

[Fantine is left alone, unemployed and destitute.]

Fantine
There was a time when men were kind
When their voices were soft
And their words inviting
There was a time when love was blind
And the world was a song
And the song was exciting
There was a time
Then it all went wrong

I dreamed a dream in times gone by
When hope was high
And life worth living
I dreamed that love would never die
I dreamed that God would be forgiving

Then I was young and unafraid
And dreams were made and used and wasted
There was no ransom to be paid
No song unsung
No wine untasted

But the tigers come at night
With their voices soft as thunder
As they tear your hope apart
And they turn your dream to shame

He slept a summer by my side
He filled my days with endless wonder
He took my childhood in his stride
But he was gone when autumn came

And still I dream he'll come to me
That we'll live the years together
But there are dreams that cannot be
And there are storms we cannot weather

I had a dream my life would be
So different from this hell I'm living
So different now from what it seemed
Now life has killed
The dream I dreamed.
I Dreamed A Dream

[Fantine jest pozostawiony samemu sobie, bezrobotnych i bez środków do życia.]

Fantine
Był czas, kiedy ludzie byli uprzejmi
Kiedy ich głosy były miękkie
Zapraszając ich słowa
Był czas, kiedy miłość była ślepa
A świat jest piosenką
A piosenka była emocjonująca
Nie było czasu
Potem wszystko poszło źle

Śniło mi się sen, w dawnych czasach
Kiedy nadzieja była wysoka
A życie warte życia
Śniło mi się, że miłość nigdy nie umrze
Śniło mi się, że Bóg będzie wyrozumiały

Wtedy byłem młody i nieustraszony
A marzenia zostały wykonane i eksploatowane i zmarnowane
Nie było do zapłacenia okupu
Nr piosenki nieznanych
Nr wina untasted

Ale tygrysy przychodzą nocą
Z głosem miękkim jak grzmot
Kiedy łzy nadziei poza
A oni z kolei swoje marzenie, aby zawstydzić

Spał lata po mojej stronie
On wypełnił moje dni z niekończącymi się zastanawiać,
Wziął moje dzieciństwo jego krok
Ale już go nie było, gdy przyszła jesień

I nadal marzę przyjdzie do mnie
Że będę żył lat razem
Ale są też marzenia, które nie mogą być
I nie ma burz nie możemy pogoda

Miałem sen, moje życie byłoby
Tak różne od tego piekła żyję
Więc teraz inne od tego, co wydawało się
Teraz życie zabił
Sen śniłem.