Teksty.net teksty.net

Spis wykonawców:

Leonard Cohen - Everybody Knows tekst piosenki

Album: I'm Your Man

Wykonawca: Leonard Cohen

Everybody knows that the dice are loaded
Everybody rolls with their fingers crossed
Everybody knows that the war is over
Everybody knows the good guys lost
Everybody knows the fight was fixed
The poor stay poor, the rich get rich
That's how it goes
Everybody knows

Everybody knows that the boat is leaking
Everybody knows that the captain lied
Everybody got this broken feeling
Like their father or their dog just died

Everybody talking to their pockets
Everybody wants a box of chocolates
And a long stem rose
Everybody knows

Everybody knows that you love me baby
Everybody knows that you really do
Everybody knows that you've been faithful
Ah give or take a night or two
Everybody knows you've been discreet
But there were so many people you just had to meet
Without your clothes
And everybody knows

Everybody knows, everybody knows
That's how it goes
Everybody knows

Everybody knows, everybody knows
That's how it goes
Everybody knows

And everybody knows that it's now or never
Everybody knows that it's me or you
And everybody knows that you live forever
Ah when you've done a line or two
Everybody knows the deal is rotten
Old Black Joe's still pickin' cotton
For your ribbons and bows
And everybody knows

And everybody knows that the Plague is coming
Everybody knows that it's moving fast
Everybody knows that the naked man and woman
Are just a shining artifact of the past
Everybody knows the scene is dead
But there's gonna be a meter on your bed
That will disclose
What everybody knows

And everybody knows that you're in trouble
Everybody knows what you've been through
From the bloody cross on top of Calvary
To the beach of Malibu
Everybody knows it's coming apart
Take one last look at this Sacred Heart
Before it blows
And everybody knows

Everybody knows, everybody knows
That's how it goes
Everybody knows

Oh everybody knows, everybody knows
That's how it goes
Everybody knows
Everybody Knows

Każdy wie, że kości są
Każdy gracz kciuki
Każdy wie, że wojna się skończyła
Każdy zna dobre chłopaki stracił
Każdy wie, że walka była ustalona
Biedny pobyt biednych, bogatych stać się bogatym
To jak to
Każdy wie,

Każdy wie, że łódka przecieka
Każdy wie, że kapitan kłamał
Każdy ma to złamane uczucie
Podobnie jak ich ojciec lub ich pies po prostu umarł

Każdy rozmawia z ich kieszeni
Każdy chce pudełko czekoladek
I długo macierzystych wzrosła
Każdy wie,

Każdy wie, że kochasz mnie kochanie
Każdy wie, że naprawdę nie
Każdy wie, że byłeś wierny
Ah dać lub wziąć dzień lub dwa
Każdy wie, byłeś dyskretny
Ale nie było tak wielu ludzi po prostu musiał spełniać
Bez ubrania
I wszyscy to wiedzą

Każdy wie, każdy wie
To jak to
Każdy wie,

Każdy wie, każdy wie
To jak to
Każdy wie,

I każdy wie, że to teraz albo nigdy
Każdy wie, że to ja czy ty
A wszyscy wiedzą, że żyć wiecznie
Ach, kiedy zrobiłeś lub dwa wiersze
Każdy wie, umowa jest zepsuta
Old Black Joe wciąż niszcząc bawałnę
Dla wstążki i kokardy
I wszyscy to wiedzą

I każdy wie, że nadchodzi Plague
Każdy wie, że to szybko się porusza
Każdy wie, że nagi mężczyzna i kobieta
Czy tylko świeci artefakt z przeszłości
Każdy wie, że scena jest martwa
Ale to nie będzie metra na łóżku
To będzie ujawniać
Co każdy wie,

I każdy wie, że jesteś w tarapatach
Każdy wie co przeszłaś
Od krwawych krzyż na szczycie Kalwarii
Do plaży w Malibu
Każdy wie, że nadchodzi siebie
Po raz ostatni spojrzeć na ten Najświętszego Serca Pana Jezusa
Przed wieje
I wszyscy to wiedzą

Każdy wie, każdy wie
To jak to
Każdy wie,

Oh każdy wie, każdy wie
To jak to
Każdy wie,