Teksty.net teksty.net

Spis wykonawców:

Justin Bieber - Believe tekst piosenki

Wykonawca: Justin Bieber

It’s like everytime you fall
No one going to lend you a helping hand
Ohh, mm
Wanted to and will you spend
Your life with some four walls
Standing in quick sand
Woahh
Don’t let your thought down
Hold your head up
Wipe them down your face
Gotta stay strong
And if we two can be, cause underneath
You better bring all along
Cause you been traveling
The same road for a long time
Feels like a burning love
But going nowhere fast
I meant to tell you there’s no limit
To what you can do
You just gotta believe
To tak jakbyś cały czas upadał
Nikt nie zamierza podać ci pomocnej dłoni
Ohh, mm
Chcieć i zrobić
Twoje życie z jakimiś czterema ścianami
Stać w ruchomym piasku
Woahh
Nie pozwól twojej myśli upaść
Trzymaj głowę na górze
Wytrzyj swoją twarz
Musisz być silny
I jeśli my dwóch możemy, spowodować pod spodem
Lepiej zbierz od początku
Bo podróżowałeś
Tą samą drogą przez długi czas
Czuję się jak spalona miłość
Ale idę szybko do nikąd
Chcę powiedzieć, że nie ma ograniczeń
To co możesz zrobić
Po prostu musisz uwierzyć