Teksty.net teksty.net

Spis wykonawców:

Jane's Addiction - Three Days tekst piosenki

Album: Ritual De Lo Habitual

Wykonawca: Jane's Addiction

Three days was the morning
my focus three days old
my head it landed, to the sound of cricket bows
I am a proud man anyways
covered now by three days....

Three ways was the morning
three lovers in three ways
we knew when she landed
three days she'd stay
I am a proud man anyways
covered now by three days...

we saw shadows of the morning light
shadows of the evening sun
till the shadows and the light were one
shadows of the morning light
shadow of the evening sun
till the shadows and light were one

True hunting's over, no herds to follow
without game, men prey on each other
the family weakens, by the bites we swallow
True leaders gone, of land and people
we choose no kin, but adopted strangers
the family weakens, by the lengths we travel
and all of with wings
all of us with wings
all of us with wings
all of us with wings
all of us with wings
all of us with wings

Erotic Jesus, lays with his Marys
loves his Marys
bits of puzzle, fitting each other
all now with wings
Oh my Marys
never wonder
night is shelter, for nudity's shiver
all now with wings
Three Days

Trzy dni był rano
Moją uwagę trzy dni
mojej głowie wylądował, na dźwięk łuki krykieta
Jestem dumnym jakikolwiek człowiek
objętych teraz o trzy dni ....

Trzy sposoby był rano
trzy miłośników na trzy sposoby
wiemy, kiedy wylądował
trzy dni, że ma zostać
Jestem dumnym jakikolwiek człowiek
objętych teraz przez trzy dni ...

widzieliśmy cienie rana
cieniu słońca
do cienia i światła były jednym
cienie do białego rana
cieniu słońca
do cienia i światła były jednym

Prawdziwe polowanie na koniec, nie stad do naśladowania
bez gry, ludzie polują na siebie
rodzina słabnie, ukąszenia przez nas połknąć
True przywódcy odeszli, ziemi i ludzi
wybieramy nie krewnych, ale przyjęta obcych
rodzina słabnie, o długości jedziemy
i wszystkie ze skrzydłami
nas wszystkich ze skrzydłami
nas wszystkich ze skrzydłami
nas wszystkich ze skrzydłami
nas wszystkich ze skrzydłami
nas wszystkich ze skrzydłami

Erotic Jezus, stanowi jego Marys
kocha swoją Marys
kawałki układanki, montażu siebie
wszystko jest teraz ze skrzydłami
O mój Marys
Nigdy się nie zastanawiasz
Noc jest schronisko, to dreszcz na nagość
wszystko jest teraz ze skrzydłami