Teksty.net teksty.net

Spis wykonawców:

Guns N' Roses - Estranged tekst piosenki

Album: Use Your Illusion II

Wykonawca: Guns N' Roses

When you're talkin' to yourself
And nobody's home
You can fool yourself
You came in this world alone
(Alone)

So nobody ever told you baby
How it was gonna be
So what'll happen to you baby
Guess we'll have to wait and see
ONE, TWO

Old at heart but I'm only 28
And I'm much too young
To let love break my heart
Young at heart but it's getting much too late
To find ourselves so far apart

I don't know how you're s'posed
To find me lately
An what more could you ask from me
How could you say that I never needed you
When you took everything
Said you took everything from me

Young at heart and it gets so hard to wait
When no one I know can seem to help me now
Old at heart but I mustn't hesitate
If I'm to find my own way out

Still talkin' to myself
And nobody's home
(Alone)

So nobody ever told us baby
How it was gonna be
So what'll happen to us baby
Guess we'll have to wait and see

When I find out all the reasons
Maybe I'll find another way
Find another day
With all the changing seasons of my life
Maybe I'll get it right next time
And now that you've been broken down
Got your head out of the clouds
You're back down on the ground
And you don't talk so loud
And you don't walk so proud
Any more, and what for

Well I jumped into the river
Too many times to make it home
I'm out here on my own, and drifting all alone
If it doesn't show give it time
To read between the lines
'Cause I see the storm is getting closer
And the waves, they get so high
Seems everything we've ever known's here
Why must it drift away and die

I'll never find anyone to replace you
Guess I'll have to make it through, this time - Oh this time
Without you

I knew the storm was getting closer
And all my friends said I was high
But everything we've ever known's here
I never wanted it to die
Estranged

Kiedy mówisz do siebie
I nikt w domu
Możesz oszukiwać siebie
Przyszedłeś na ten świat samotny
(Alone)

Więc nikt nie powiedział Ci, dziecinko
Jak to miał być
Więc co się stanie z tobą dziecinko
Chyba będziemy musieli poczekać i zobaczyć
One, Two

Stary w sercu, ale mam dopiero 28 lat
A ja jestem za młody
Do wynajęcia miłości złamać me serce
Młody na sercu robi się o wiele za późno
Aby znaleźć się tak daleko od siebie

Nie wiem jak masz s'posed
Aby znaleźć mnie ostatnio
Co więcej można chcieć ode mnie
Jak można powiedzieć, że nigdy nie potrzebowałem
Kiedy zabrali wszystko
Said zabrałeś mi wszystko

Młody na sercu i robi się tak ciężko poczekać
Kiedy nikt nie wiem, wydaje się mi pomóc teraz
Stary w sercu, ale nie powinni wahać się
Jeśli mam znaleźć własną drogę na

Wciąż mówisz do siebie
I nikt w domu
(Alone)

Więc nikt nie powiedział nam dziecko
Jak to miał być
Więc co się stanie z nami kochanie
Chyba będziemy musieli poczekać i zobaczyć

Kiedy dowiem się wszystkich powodów
Może znajdę inny sposób
Znajdź inny dzień
Z wszystkich pór roku mojego życia
Może będzie to lepiej następnym razem
A teraz, że już w podziale
Masz głowę z chmur
Jesteś z powrotem na ziemię
A ty nie mów tak głośno
I nie chodzić tak dumny
Więcej, a co za

Owszem wskoczyłem do rzeki
Zbyt wiele razy by się zadomowić
Jestem tu sam, zupełnie sam i drifting
Jeśli nie pokazują, daj mu czas
Aby czytać między wierszami
Bo widzę burzę jest coraz bliżej
I fale, dostają tak wysokie
Wydaje się wszystko, co kiedykolwiek wiedziałam tu
Dlaczego to musi odpłynąć i umrzeć

Nigdy nie znajdę nikogo zastąpić Ci
Chyba będę musiał zrobić to przez ten czas - O tej porze
Bez Ciebie

Wiedziałem, że burza była coraz bliżej
I wszyscy moi przyjaciele mówili, że był wysoki
Ale wszystko, co kiedykolwiek wiedziałam tu
Nigdy nie chciałem, by umrzeć