Teksty.net teksty.net

Spis wykonawców:

Goran Bregović - Spij Kochanie, Spij tekst piosenki

Wykonawca: Goran Bregović

Gdy ufnoϾ ciebie zmorzy
Gdy na tw¹ g³owê spadnie sprawiedliwych sen
Gdy tylko zamkniesz oczy
Ja pod os³on¹ nocy
Ucieknê st¹d
Jak mogê najdalej
Ucieknê bo
Nie mogê tak dalej
Ucieknê nim z mi³oœci ca³kiem po³knê ciê

Ref.:
Bo im wiêcej ciebie chcê
To mam siebie coraz mniej
Wybacz mi
ooooo
Œpij kochany œpij

Ucieknê od przepaœci
Tych ramion z których siê nie wyrwê nigdy ju¿
Od jezior twoich oczu
Utopiê siê gdy wskoczê
Ucieknê bo
Nie mogê tak dalej
Ucieknê st¹d
Jak mogê najdalej
Ucieknê od pu³apki orchidei ust