Teksty.net teksty.net

Spis wykonawców:

Europe - The Final Countdown tekst piosenki

Album: The Final Countdown

Wykonawca: Europe

(10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1)
(ooooooooooo)

We're leaving together,
But still it's farewell.
And maybe we'll come back,
To Earth, who can tell?
I guess there is no one to blame.
We're leaving ground. (leaving ground)
Will things ever be the same again?

It's the final countdown
The final countdown

Oooohhhh

We're heading for Venus, (Venus)
And still we stand tall.
'Cause maybe they've seen us,
And welcome us all, yeahh.
With so many light years to go,
And things to be found. (to be found)
I'm sure that we'll all miss her so.

It's the final countdown
The final countdown
The final countdown (the final countdown)
(oohhh) hooooo

The final countdown oohhh
It's the final countdown
The final countdown
The final countdown (the final countdown)
(oohhh)

It's the final countdown,
We're leaving together.
The final countdown,
We'll all miss her so.
It's the final countdown (the final countdown)
(oohhh)
It's the final countdown
Yeaaah.....
The Final Countdown

(10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1)
(Ooooooooooo)

Wychodzimy razem,
Ale nadal jest to pożegnanie.
A może wrócimy,
To Earth, kto wie?
Chyba nie ma nikogo winić.
Wychodzimy ziemi. (Parter wyjazdem)
rzeczy nigdy nie będzie taka sama?

Jest to końcowe odliczanie
Końcowe odliczanie

Oooohhhh

Idziemy na Wenus (Venus)
I wciąż jesteśmy wysocy.
Bo może oni nas widzieli,
I przywitają nas wszystkich, yeahh.
Przy tak wielu lat świetlnych do przebycia,
A tyle rzeczy do odkrycia. (Można znaleźć)
Jestem pewien, że wszyscy będziemy za nią tęsknić tak.

Jest to końcowe odliczanie
Końcowe odliczanie
Końcowe odliczanie (The Final Countdown)
(Oohhh) hooooo

Końcowe odliczanie oohhh
Jest to końcowe odliczanie
Końcowe odliczanie
Końcowe odliczanie (The Final Countdown)
(Oohhh)

Jest to końcowe odliczanie,
Wychodzimy razem.
Końcowe odliczanie,
My wszyscy za nią tęsknię tak.
It's The Final Countdown (odliczanie)
(Oohhh)
Jest to końcowe odliczanie
Yeaaah .....