Teksty.net teksty.net

Spis wykonawców:

Enigma - MMX (The Social Song) tekst piosenki

Wykonawca: Enigma

Ama jefarerida coro so fobi
Mariama le godo foro gosta gei
Hemei jalacarija coroco fouja
Sama fini recina solo gofo lebei


There is a rhythm in your mind
You'll feel the power deep inside
Oh let's celebrate every single day.
There ain't no mountain I can't climb
The melody makes me high
Sing a song along the way
(Sing The Song)
Istnieje rytm w twoim umyśle
Poczujesz siłę w głębi
Och czcijmy każdy dzień
Nie ma góry nie mogę wspiąć się
Melodia czyni mnie wielkim
Śpiewaj pieśń wzdłuż drogi
Śpiewaj pieśń