Teksty.net teksty.net

Spis wykonawców:

Elton John - Sacrifice tekst piosenki

Album: Sleeping With The Past

Wykonawca: Elton John

It's a human sign
When things go wrong
When the scent of her lingers
And temptation's strong

In to the boundary
Of each married man
Sweet deceit comes callin'
And negativity lands

Cold, cold heart
Hard done by you
Some things look better baby
Just passin' through

And it's no sacrifice
Just a simple word
It's two hearts living
In two separate worlds
But it's no sacrifice
No sacrifice
It's no sacrifice at all

Mutual misunderstanding
After the fact
Sensitivity builds a prison
In the final act

We lose direction
No stone unturned
No tears to damn you
When jealousy burns

Cold, cold heart
Hard done by you
Some things look better baby
Just passin' through

And it's no sacrifice
Just a simple word
It's two hearts living
In two separate worlds
But it's no sacrifice
No sacrifice
It's no sacrifice at all

Cold, cold heart
Hard done by you
Some things look better baby
Just passin' through

And it's no sacrifice
Just a simple word
It's two hearts living
In two separate worlds
But it's no sacrifice
No sacrifice
It's no sacrifice at all

No sacrifice at all
No sacrifice at all
No sacrifice at all
No sacrifice at all
No sacrifice at all
Ofiara

To znak ludzi
Gdy rzeczy idą źle
Gdy zapach jej utrzymuje się
A pokusa jest silna

W do granicy
Każdego żonatego człowieka
Słodkie oszustwo przychodzi dzwonić
I negatywność

Cold, Cold Heart
Hard zrobione przez Ciebie
Niektóre rzeczy wyglądają lepiej dla dziecka
Tak przemija przez

I to żadne poświęcenie
Wystarczy proste słowo
To dwa serca żyjące
W dwóch odrębnych światów
Ale to żadne poświęcenie
Bez poświęcenia
To nie ofiary na wszystkich

Wzajemne nieporozumienia
Po tym
Czułość buduje więzienie
W ostatnim akcie

Tracimy kierunku
Nie zaniedbując
Żadnych łez by diabła
Kiedy zazdrość płonie

Cold, Cold Heart
Hard zrobione przez Ciebie
Niektóre rzeczy wyglądają lepiej dla dziecka
Tak przemija przez

I to żadne poświęcenie
Wystarczy proste słowo
To dwa serca żyjące
W dwóch odrębnych światów
Ale to żadne poświęcenie
Bez poświęcenia
To nie ofiary na wszystkich

Cold, Cold Heart
Hard zrobione przez Ciebie
Niektóre rzeczy wyglądają lepiej dla dziecka
Tak przemija przez

I to żadne poświęcenie
Wystarczy proste słowo
To dwa serca żyjące
W dwóch odrębnych światów
Ale to żadne poświęcenie
Bez poświęcenia
To nie ofiary na wszystkich

Bez poświęcenia nie na wszystkich
Bez poświęcenia nie na wszystkich
Bez poświęcenia nie na wszystkich
Bez poświęcenia nie na wszystkich
Bez poświęcenia nie na wszystkich