Teksty.net teksty.net

Spis wykonawców:

Eagles - Hotel California tekst piosenki

Album: Hotel California

Wykonawca: Eagles

On a dark desert highway, cool wind in my hair
Warm smell of colitas, rising up through the air
Up ahead in the distance, I saw a shimmering light
My head grew heavy and my sight grew dim
I had to stop for the night
There she stood in the doorway
I heard the mission bell
And I was thinking to myself
"This could be heaven or this could be hell"
Then she lit up a candle and she showed me the way
There were voices down the corridor
I thought I heard them say

Welcome to the Hotel California
Such a lovely place (Such a lovely place)
Such a lovely face
Plenty of room at the Hotel California
Any time of year (Any time of year)
You can find it here

Her mind is Tiffany-twisted, she got the Mercedes bends
She got a lot of pretty, pretty boys that she calls friends
How they dance in the courtyard, sweet summer sweat
Some dance to remember, some dance to forget

So I called up the Captain
"Please bring me my wine"
He said, "We haven't had that spirit here since 1969"
And still those voices are calling from far away
Wake you up in the middle of the night
Just to hear them say

Welcome to the Hotel California
Such a lovely place (Such a lovely place)
Such a lovely face
They livin' it up at the Hotel California
What a nice surprise (What a nice surprise)
Bring your alibis

Mirrors on the ceiling
The pink champagne on ice
And she said, "We are all just prisoners here of our own device"
And in their masters' chambers
They gathered for the feast
They stab it with their steely knives
But they just can't kill the beast

Last thing I remember, I was
Running for the door
I had to find the passage back
To the place I was before
"Relax", said the night man
We are programmed to receive
You can checkout any time you like
But you can never leave
Hotel California

Na ciemnej autostradzie pustyni, zimny wiatr we włosach
Ciepły zapach colitas, wznoszące się w powietrzu
Przed nami w oddali zobaczyłem migoczące światło
Głowa ciężka i wzrok wysiadał
Musiałem się zatrzymać na noc
Tam stał w drzwiach
Słyszałem dzwonek misji
I pomyślałem sobie:
"To może być niebo albo to może być piekło"
Potem zapalił świecę i ona pokazała mi drogę
Były głosy na korytarzu
Myślałem, że mi powiedziano

Witamy w hotelu California
Takie piękne miejsce (Takie piękne miejsce)
Taka piękna twarz
Dużo miejsca w hotelu California
O każdej porze roku (każdej porze dnia)
Można go znaleźć tutaj

Jej umysł Tiffany-skręcone, którą otrzymała, Mercedes zakrętów
Ona miała wiele pięknych, pięknych chłopców, które nazywa przyjaciółmi
Jak oni tańczyli na podwórzu, słodkie potem lato
Pewien taniec do zapamiętania, pewien taniec do zapomnienia

Więc zawołałem kapitana
"Proszę przynieś mi wino"
Powiedział: "Nie mieliśmy tu tego alkoholu od 1969 r."
I ciągle te głosy wołające z daleka
Obudzę cię w środku nocy
Wystarczy do nich usłyszeć

Witamy w hotelu California
Takie piękne miejsce (Takie piękne miejsce)
Taka piękna twarz
Oni Livin 'It Up na Hotel California
Co za miła niespodzianka (niespodzianka)
Przyniesie ci wymówkę

Lustra na suficie
Różowego szampana na lodzie
A ona powiedziała: "Wszyscy jesteśmy więźniami przez nasze własne myśli"
A w komorach "panów
Zebrali się na święto
Oni dźgali to ich stalowymi nożami
Ale po prostu nie mogli zabić bestii

Ostatnie co pamiętam, byłem
Ubiega się o drzwi
Musiałem znaleźć drogę
Do miejsca, byłem przed
"Relax", powiedział nocą mężczyzna
Jesteśmy zaprogramowany do odbioru
Możesz kasie dowolnej chwili
Ale nigdy nie może opuścić