Teksty.net teksty.net

Spis wykonawców:

Dean Martin - Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! tekst piosenki

Album: The Dean Martin Christmas Album

Wykonawca: Dean Martin

Oh, the weather outside is frightful
But the fire is so delightful
And since we've no place to go
Let it snow, let it snow, let it snow

Man, it doesn't show signs of stopping
And I've brought me some corn for popping
The lights are turned way down low
Let it snow, let it snow

When we finally kiss goodnight
How I'll hate going out in the storm
But if you really hold me tight
All the way home I'll be warm

And the fire is slowly dying
And, my dear, we're still goodbying
But as long as you love me so
Let it snow, let it snow, and snow

When we finally kiss goodnight
How I'll hate going out in the storm
But if you really grab me tight
All the way home I'll be warm

Oh, the fire is slowly dying
And, my dear, we're still goodbying
But as long as you love me so
Let it snow, let it snow, let it snow
Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

Oh, na zewnątrz pogoda jest potworna
Ale ogień jest tak zachwycający
A ponieważ nie mamy dokąd iść
Let it snow, let it snow, let it snow

Człowieku, nie wykazują oznaki zatrzymywania
A ja przyniosła mi zbóż dla
Światła są włączone drogę w dół niski
Let it snow, let it snow

Kiedy wreszcie pocałunek na dobranoc
Jak ja nienawidzę wychodzić w czasie burzy
Ale jeśli mocno mnie przytulisz
Całą drogę do domu będzie mi ciepło

A ogień powoli umiera
I, moi drodzy, jesteśmy nadal goodbying
Ale tak długo, jak mnie kochasz
Niech go śnieg, niech go śnieg i śnieg

Kiedy wreszcie pocałunek na dobranoc
Jak ja nienawidzę wychodzić w czasie burzy
Ale jeśli naprawdę złapał mnie mocno
Całą drogę do domu będzie mi ciepło

Oh, ogień powoli umiera
I, moi drodzy, jesteśmy nadal goodbying
Ale tak długo, jak mnie kochasz
Let it snow, let it snow, let it snow