Teksty.net teksty.net

Spis wykonawców:

Bruce Springsteen - If I Should Fall Behind tekst piosenki

Album: In Concert - MTV Plugged

Wykonawca: Bruce Springsteen

We said we'd walk together baby come what may
That come the twilight should we lose our way
If as we're walking a hand should slip free
I'll wait for you
And should I walk behind
Wait for me

We swore we'd travel darlin' side by side
We'd help each other stay in stride
But each lover's steps fall so differently
But I'll wait for you
And if I should behind
Wait for me

Now everyone dreams of a love lasting and true
But you and I know what this world can do
So let's make our steps clear that the other may see
And I'll wait for you
if I should fall behind
Wait for me

Now theres a beautiful river in the valley ahead
There 'neath the oaks bough soon we will be wed
Should we lose each other in the shadow of the evening trees
I'll wait for you
And should I fall behind
Wait for me
Darlin' I'll wait for you
Should I fall behind
Wait for me
If I Should Fall Behind

Jesteśmy powiedział, żebyśmy szli razem baby co może przyjść
To się zmierzch powinien zgubimy naszą drogę
Jeśli, jak idziemy strony należy wsunąć darmo
Będę czekać na ciebie
I czy powinienem iść za
Poczekaj na mnie

Mamy przysiągł chcielibyśmy podróży kochanie obok siebie
Chcemy pomagać sobie nawzajem pobyt w kroku
Ale każdy kochanka kroki wchodzą w tak różny sposób
Ale będę czekać na ciebie
I jeśli za powinny
Poczekaj na mnie

Teraz każdy marzy o miłości, trwałego i prawdziwego
Ale i wiem, co ten świat może zrobić
Warto więc, aby nasze kroki jasne, że inne mogą zobaczyć
A ja czekam na ciebie
czy mam w tyle
Poczekaj na mnie

Teraz tam piękna rzeka w dolinie przed
Nie neath konar dębu wkrótce będziemy śr
Jeśli tracimy siebie w cieniu drzew wieczorem
Będę czekać na ciebie
A ja w tyle
Poczekaj na mnie
Kochanie będę na ciebie czekać
Czy mam w tyle
Poczekaj na mnie