Teksty.net teksty.net

Spis wykonawców:

Andrea Bocelli - Sempre Sempre tekst piosenki

Album: Bocelli

Wykonawca: Andrea Bocelli

Dopo un giorno cosi
come e dolce la sera stare qui con te
questa notte verra come un pegno d'amore
dopo tanta aridita
la tua acqua bagnera
la riva mia si plachera
ti cercavo da sempre,
sempre, sempre, sempre sempre
sognavo i tuoi sapori
camminando fianco i muri
e adesso che mi stai
vicina piu che mai
o sforio piano al buio
il rosa caldo del mondo tuo

Mi dimentico gli inverni
che ti trovi nei ritorni
sempre, sempre, sempre, sempre, sempre
e forse piu importante il domani del presente
sempre, sempre, sempre, sempre, sempre
e una parola sola...c'e tutto quella che vorrei
viviamo in velocita consumando
di fretta tutto quanto ma
questo istante vedrai non potra mai finere
tanta gente intorno a me
ed ognuno pensa a se
Tu dove sei? Mi manchi sai.

Sempre, sempre, sempre, sempre, sempre
la vita dura un niente
sara piu grande insieme sempre,
sempre, sempre, sempre, sempre
in questa mia parola c'e una promessa
solati daro ogni istante
perche tu sei grande piu del cuore
mio aperto e vigile saro
sempre, sempre, sempre, sempre, sempre
e forse piu importante
il domani del presente sempre,
sempre, sempre, sempre, sempre
e una parola sola ma e una scommessa
sai sara sempre cosi
cosi dolce la sera stare qui
con te e la notte verra
come un pegno d'amore.Always Always
-----------------------------

After a day like this
how sweet the evening is to stay here with you.
Tonight will come like a pledge of love.
After much drought
your water will wash over me,
my river...it will hit me.
I have looked for you always,
always, always, always, always.
I dreamt about your essence
walking along the walls,
and now that you are close to me,
closer than ever,
I touch softly in the dark the
rosy heat of your world.

I forget about the cold winters
when you return to me.
Always, always, always, always, always.
It is perhaps more important tomorrow than the present.
Always, always, always, always, always
is only a word...it has everything I would like.
We live in speed,
everything consumed in a hurry, but
this moment you will see, can never end.
Many people are around me
and they all think of themselves.
And where are you? You know that I miss you

always, always, always, always, always.
Life goes on and this nothing
will be greater when we are together
always, always, always, always, always.
In my word there is only one promise
and I will give it to you every moment
because you are greater than my heart.
Open and watchfull I will be always,
always, always, always, always.
And perhaps it is more important
tomorrow than the present.
Always, always, always, always, always.
It is only a word but a bet, you know,
it will always be like this.
So sweet the evening to stay here with you
and night will come
like a pledge of love.
Zawsze zawsze

Po dniu tak
Jak miło wieczór, aby być tu z wami
Ta noc będzie jako znak miłości
po wszelkiej oschłości
woda Bagnera
bank będzie zaspokoić moje
szukam zawsze
zawsze, zawsze, zawsze, zawsze
Śniło mi się upodobań
spaceru wzdłuż ścian
i teraz, że jesteś
bliżej niż kiedykolwiek
Plan lub naruszenie w ciemności
hot pink swojego świata

Nie pamiętam zimy
że jesteś w zamian
Zawsze, zawsze, zawsze, zawsze, zawsze
i być może najważniejsze dla przyszłości tego
Zawsze, zawsze, zawsze, zawsze, zawsze
i jedno słowo ... To wszystko czego chcę
żyjemy w szybko konsumpcji
ale wszystko w pośpiechu
tej chwili nie widzę finere
tak wielu ludzi wokół mnie
i każdy myśli, kiedy
Gdzie jesteś? I miss you know.

Zawsze, zawsze, zawsze, zawsze, zawsze
ciężkie życie za nic
będzie większy w czasie,
zawsze, zawsze, zawsze, zawsze
w moich słowach nie ma obietnicy
Daro Solati każdej chwili
jesteś wielki, ponieważ większość z serca
Będę otwarty i uwrażliwiony
Zawsze, zawsze, zawsze, zawsze, zawsze
i być może najważniejszym
przyszłości tego nigdy
zawsze, zawsze, zawsze, zawsze
i jednym słowem, ale zakład
Wiesz, że zawsze będzie
Jak słodko być tutaj wieczorem
z Tobą i noc będzie
jako wyraz miłości.Zawsze zawsze
-----------------------------

Po dniu takim jak ten
jak słodki wieczorem jest tu z wami.
Dziś będzie jak w zastaw miłości.
Po wielu suszy
woda zmywa się nade mną,
mój rzeki ... to mnie uderzył.
Mam spojrzał na zawsze,
zawsze, zawsze, zawsze, zawsze.
I Dreamt o istocie
Idąc wzdłuż ściany,
To i teraz jesteś blisko mnie,
Bliżej niż kiedykolwiek,
Dotykam delikatnie w ciemności
różowe ciepło swojego świata.

I zapomnieć o mroźne zimy
Po powrocie do mnie.
Zawsze, zawsze, zawsze, zawsze, zawsze.
Być może jest to ważniejsze niż obecne jutro.
Zawsze, zawsze, zawsze, zawsze, zawsze
jest tylko słowem ... to wszystko, co chciałbym.
Żyjemy w prędkości,
wszystko spożywane w pośpiechu, ale
tej chwili widać, nie można zakończyć.
Wielu ludzi wokół mnie
Oni wszyscy myślą, i samych siebie.
A gdzie jesteś? Wiesz, że tęsknię za tobą

zawsze, zawsze, zawsze, zawsze, zawsze.
Życie toczy się dalej i to nic
Będzie większy "Kiedy jesteśmy razem
zawsze, zawsze, zawsze, zawsze, zawsze.
W moje słowo jest tylko jedna obietnica
a dam ci to Every Moment
Because You są większe niż My Heart.
watchfull Open i będzie zawsze,
zawsze, zawsze, zawsze, zawsze.
A może ważniejsze jest,
Niż obecne jutro.
Zawsze, zawsze, zawsze, zawsze, zawsze.
To tylko słowa, ale zakład, wiesz,
zawsze będzie tak.
Tak słodkie wieczór tu z wami
i jak noc
jak owoc miłości.