Teksty.net teksty.net

Spis wykonawców:

2 Tm 2.3 - Psalm 130 tekst piosenki

Wykonawca: 2 Tm 2.3

Z głębokości wołam do Ciebie:

Panie, wysłuchaj mego głosu!

Niech Twe uszy będą otwarte

Na głos mojej modlitwy!


Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie

Któż się ocali, któż się ocali?

Lecz Ty udzielasz przebaczenia,

Bo Ty jesteś pełen miłości


Pan Bóg odkupi Izraela

Ze wszystkich jego grzechów,

Ze wszystkich jego grzechów